Az újság maga

Hogyan lett, miért van?


A Magyar Narancs 1989-ben lépett színre a magyar sajtópiacon, mint az akkori, alternatív-radikális Fidesz lapja, amely szabadon és kritikusan ír politikáról, kultúráról és életmódról. A lap és az alapító párt útjai 1992-ben elváltak: a Magyar Narancs nem a Fidesz lapja. Az újság szerkesztőgárdája 1994-ben Pulitzerdíjat kapott. 1998-ban, a Postabank-lapcsalád felszámolásakor a Narancs léte is megkérdőjeleződött, de a lap átvészelte a nehéz időket. Az újságot 1998 vége és 2000 áprilisa közt becenevén, MaNcsként publikáltuk.

A lap mission statementje szerint a képviseleti demokrácia és a szabad versenyes, magántulajdonon alapuló piacgazdaság értékei iránt elkötelezett hetilap, amely magasan kvalifikált olvasóit ezen értékek szerint, egyedi hangnemben tájékoztatja a politikai és kulturális közélet meghatározó eseményeiről. Elkötelezettsége liberális ; az egyéni szabadságjogok és a jogállami normák érvényesülését mindennél többre becsüli. A Magyar Narancs gazdasági és politikai értelemben is független és önálló: nem kötődik egyetlen politikai párthoz, gazdasági érdekcsoporthoz vagy multinacionális kiadóhoz sem. A Narancs a magyar sajtónak az a kis zuga, ahol az újságíróknak nem kell másra hallgatniuk, mint a józan eszükre és intellektuális lelkiismeretükre.

 

Tartalmi kérdések


Jelenleg műnyomó borítóval, 48, 56 vagy 64 belsô színes újságnyomó oldalon jelenik meg.


A Narancs három újság egyben.


Politikai rovata az oknyomozó újságírás és a politikai elemzés egyik legjobb hazai muhelye. Vezércikkei és véleményrovata egyszerre tükrözik és orientálják a felvilágosult, iskolázott, liberális meggyôzôdésu nagyvárosi rétegek véleményét.
Politikai, gazdasági tárgyú felszólalásai befolyással bírnak az ország döntéshozóira. És nem csak rájuk, hanem az egész magyar sajtóra. A Narancs témaválasztása, véleményei, riportjainak hangneme és témája rendszeresen visszaköszönnek a mainstream sajtótermékekben. A Narancs az újságírók újságja is.
Az élet + mód rovat a Narancs magazin része, amely ír a gazdagok és a szegények mindennapi életvilágáról, szokásairól, sportról, internetrôl, szexrôl, furcsaságokról.
A Narancs kulturális rovatának könyv-, zene- kiállítás- és filmkritikai része egyszerre koncentrál a magas és az alternatív kultúrára, azok eseményeire és újdonságaira. A rovat oknyomozó anyagai a kultúrpolitika és a kultúra finanszírozásának témakörében mozognak, de foglalkozunk a tömegkultúra jelenségeivel is. Az interjúk az aktualitásokhoz kötôdôen szólaltatnak meg írókat, kultúrpolitikusokat, színészeket, kôfaragókat, balett-táncosokat.
A lap indulása óta kiemelten foglalkozik a tág értelemben vett könnyuzene eseményeivel. Eleinte legkivált a world music, illetve a legkülönfélébb rock- illetve jazztémák álltak az érdeklôdés középpontjában. Az elmúlt négy évben ezekhez társult a klasszikus zenei témákat figyelemmel követô cikkek sora.
A Narancs programrovata, a Snoblesse Oblige a kultúra napi fogyasztóit orientálja. A hét általunk legjobbnak tartott színielôadásait, koncertjeit, felolvasóestjeit, elôadásait, kiállításmegnyitóit emeli ki egy-egy mondatban. A legfontosabb események külön keretes anyagban szerepelnek. A csontzene egyedülállóan szórakoztató és sajátos stílusban népszerusíti a komolyzenei koncertkínálatot. A tévésmaci a magyar sajtó legviccesebb és legszakszerubb tévéajánlója.
A lapban megjelenô hirdetések jelentôs részét a kulturális termékekrôl szóló reklámok teszik ki. Évek óta állandó, következésképp elégedett hirdetôink között tudhatjuk a legnagyobb rendezvényszervezô cégeket, hanglemezkiadókat, a filmforgalmazókat és a könyvkiadókat.
A Narancs egy évben négy-öt alkalommal ad ki könyvmellékletet, ebben a könyvpiac aktuális újdonságaira hívjuk fel olvasóink figyelmét.
Évek óta állandó, ugyancsak 16 oldalas melléklettel harangozzuk be a Sziget Fesztivált. Ezt a számot megemelt példányszámban nyomjuk, és több ezer darabot ingyen terítünk belôle a fesztivál helyszínén. A Szigeten kívül kiemelten tudósítunk a soproni Volt Fesztiválról, a Veszprémi Ünnepi Játékokról, a nyíregyházi Vidor Fesztiválról, a Gyôri Ütôsfesztiválról.
A Narancsot a kulturális termékeket forgalmazó cégek olyan médiumnak tekintik, amely révén kedvező áron juthatnak el speciális célközönségükhöz.

 


 

 

ŐK FOGYASZTJÁK


A lap nyomott példányszáma számonként 20-23 000.
Az eladott példányszám 13-15 000 között mozog.
Mindebből adódóan a Narancs-olvasók száma 40-55 000-re tehető.
Az előfizetők aránya 20 százalék.

 

Olvasói arcél

Olvasóink fele férfi, fele nő.

Valamivel több köztük a budapesti (57 százalék), mint a vidéki illetőségű, és a nem fővárosiak is jobbára városlakók.

Az összes Narancs-olvasó negyede a 18-29 éves korosztályba tartozik, a fele pedig a 30-49 évesek csoportjába. A Narancs megőrizte vonzerejét a komoly lapok legfiatalabb olvasói között, miközben régi, a lappal együtt felnövő olvasóit sem veszítette el.

A Narancs-olvasók sokat dolgoznak, jó állásuk van, vagy tanulmányaik befejeztével jó állás várja ôket.
Kiemelkedôen magas köztük az aktív dolgozók aránya - ők táborunk 67 százaléka.
Fogyasztóink közel negyede (23 százalék) vállalkozó vagy vezető beosztású.
Egyharmaduk (32 százalék) valamely szellemi foglalkozással keresi meg a betevőt.
A Narancs olvasói a legjobban képzett és legműveltebb újságolvasók közül kerülnek ki.
Borzongatóan magas a főiskolát vagy egyetemet végzettek aránya - 50 százalék. A lap történetében ez az érték talán soha nem volt ilyen meggyőző: azok az olvasók, akik az ezredfordulón végezték egyetemi tanulmányaikat, velünk maradtak a felnőtt életükben is.
Olvasóink több mint egytizede középiskolai végzettségű: többségük most végzi egyetemi tanulmányait. Pár év, és ők lesznek az ország legdinamikusabb, legnyitottabb, legtörekvőbb fejei.

Olvasóink a Szonda 2006. évi felmérései szerint a sajtóvásárlók országos átlagánál jóval kedvezőbb anyagi körülmények között élnek.
Jobbára a legmagasabb jövedelmi kategóriákba tartoznak, 36 százalékuk esetében a háztartás nettó jövedelme meghaladja a 180 000 forintot, 13 százalékuk esetében 120 000 és 180 000 forint közé esik. Több mint a felük (51 százalék) AB státusú.
Háztartásuk felszereltsége dús: televízió, mobiltelefon, mikró, hi-fi, házimozi, CD-lejátszó, videokamera van doszt, talán csak a törpe vízmu hiányzik.
Jártasak a komputerhasználatban és otthon vannak a cybertérben. Az országos átlagot kiemelkedôen meghaladó számban birtokolnak számítógépet (az összes Narancs-olvasó 77 százaléka). Közel négyötödüknek van internet-hozzáférése - 79 százalék az összlakossági 37 százalékkal szemben.

Az átlagos Narancs-olvasó tehát életpályája emelkedô szakaszában tart. A maga ura; tanul, vagy ha már ezen túlesett, gyakran közép- vagy felsô vezetôi állást tölt be. Önálló egzisztencia. Munkavégzéskor legelsôsorban a fejét használja. Nem csak a termelésben a motorja a gazdasági növekedésnek, de a fogyasztásban is. És ésszel fogyaszt. Mérlegel: melyik mobil- vagy internetszolgálatót, melyik autómárkát, melyik hitelkonstrukciót, melyik bankot, melyik utazási irodát válassza. És közben a Magyar Narancsot olvassa.

 

Amiért olvassák


Kevés olyan újság található a magyar lappiacon, amelyhez ennyire ragaszkodnának az olvasói.
A lapban pár évente megjelenô, majd az olvasók által kitöltött és visszaküldött kérdôívekbôl, valamint telefonos elégedettségi vizsgálatainkból immár évek óta az derül ki, hogy a válaszadók több, mint négyötöde rendszeres (azaz heti) olvasója a lapnak, és ugyancsak 80 százalékuk tölt el 3-4 órát vagy annál többet egy-egy lapszám olvasásával. Sokaknak természetes, hogy elejétôl a végéig elolvassák az újságot.
A Narancs fogyasztói a lap jellemzôi közül legfontosabbnak az egyéni hangvételt, a szellemiségét, a szókimondását és a humort tartják. A lap véleményeit az olvasók közel 80 százaléka a magáénak vallja, sokan a sajátjukként idézik a MaNcs megállapításait.
A Narancs olvasótábora számára a lap több mint egy egyszeru újság. Egyfajta gondolkodás, egyfajta kultúra, egyfajta életszemlélet.

A Narancs addiktív.

Legfrissebb Narancs

Díjemelésre várva
Budapesti taxihelyzet
Interjúk
Setét Jenő, Arundhati Roy, Sándor Anna
Könyvmelléklet
Michael Chabon, Móra Ferenc, Sikerlista
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

Vélemény

még több Vélemény...

Narancs

Blog

még több cikk